Dynamiet


Ingezonden brief NRC 10 december 2016

Als het bespioneren van nationale politici dynamiet is in een democratie (nrc next commentaar 7 december) dan zou ons politieke stelsel tijdens de Koude Oorlog volledig verwoest moeten zijn. De BVD heeft CPN-Kamerleden in die periode constant in de gaten gehouden en afgeluisterd. Inbraak in fractiekamers was niet ongewoon. De relevantie voor de staatsveiligheid kan worden betwijfeld. De Sovjets hadden in Nederland ongetwijfeld hun spionnen rondlopen, maar ze zouden wel gek geweest zijn als ze hun vervolgde vrienden bij de CPN hierbij hadden gebruikt. De drijfveren van de BVD hadden veel meer te maken met binnenlandse politieke verhoudingen, zoals ook blijkt uit de grote rol die de erkende vakbonden bij de spionage hebben gespeeld. Zoiets kon in Nederland zomaar gebeuren, ja, zelfs tot ver in de jaren tachtig. En tot op heden schijnt iedereen dit normaal te vinden. Zou hier –net als bij de oorlog in Indië- een onafhankelijk onderzoek niet ook op zijn plaats zijn om eindelijk eens af te rekenen met deze smet op onze democratie?

 

Jos van Dijk, auteur van ‘Ondanks hun dappere rol in het verzet…het isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog’